Milion urządzeń eksportowanych do Rosji i byłych republik radzieckich

Całkowita liczba wyciągów eksportowanych do Rosji i byłych republik radzieckich osiągnęła milion!